آرشیو مطالب : قابل حمل

با كمك محقق ایرانی انجام گرفت

شبیه ساز بی وزنی زمینه ساز پیشرفت های فضایی

شبیه ساز بی وزنی زمینه ساز پیشرفت های فضایی

تشخیص كرونا بوسیله دانگل تلفن هوشمند

تشخیص كرونا بوسیله دانگل تلفن هوشمند
داده های نوار مغزی نشان می دهد

دویدن ما را شاد می كند

دویدن ما را شاد می كند

دستگاهی كه تندی فلفل ها را با تلفن هوشمند می سنجد

دستگاهی كه تندی فلفل ها را با تلفن هوشمند می سنجد
با همكاری دانشمند ایرانی صورت گرفت

ابداع ریه مصنوعی برای كمك به تنفس نوزادان نارس

ابداع ریه مصنوعی برای كمك به تنفس نوزادان نارس

مركز فروش مولتی استایل و پلی كربنات

مركز فروش مولتی استایل و پلی كربنات

نخستین آزمایشگاه سیار كووید-19 طراحی شد

نخستین آزمایشگاه سیار كووید-19 طراحی شد

مانیتور قابل حمل برای موبایل ایجاد می شود

مانیتور قابل حمل برای موبایل ایجاد می شود

ابداع وسیله ای برای تبدیل گوشی هوشمند به میكروسكوپ

ابداع وسیله ای برای تبدیل گوشی هوشمند به میكروسكوپ

تعامل افراد ناتوان با سیستم های كامپیوتری به كمك یادگیری ماشینی

تعامل افراد ناتوان با سیستم های كامپیوتری به كمك یادگیری ماشینی

كوچكترین شتاب سنج جهان ساخته شد

كوچكترین شتاب سنج جهان ساخته شد

مك بوك ۱۶ اینچی اپل بزودی از راه می رسد

مك بوك ۱۶ اینچی اپل بزودی از راه می رسد
پژوهشگران آمریكایی انجام دادند

بررسی از طریق دور راكتورهای هسته ای با كمك ذرات درون اتمی

بررسی از طریق دور راكتورهای هسته ای با كمك ذرات درون اتمی
با تلاش پژوهشگران دانشگاه میشیگان صورت می گیرد

تشخیص یك بیماری ریوی كشنده با ابزاری اندازه جعبه كفش!

تشخیص یك بیماری ریوی كشنده با ابزاری اندازه جعبه كفش!
نمایشگاه ۲۰۱۹ CES

اپتومتریست خود باشید!

اپتومتریست خود باشید!

پاداش صدهزار دلاری اتحادیه اروپا برای یافتن حفره های امنیتی

پاداش صدهزار دلاری اتحادیه اروپا برای یافتن حفره های امنیتی
ParsiKav