آرشیو مطالب : گردهمایی

معروف به CES ؛

كرونا نمایشگاه محصولات الكترونیك مصرفی را مجازی كرد

كرونا نمایشگاه محصولات الكترونیك مصرفی را مجازی كرد

حفر نخستین تونل شركت بورینگ به اتمام رسید

حفر نخستین تونل شركت بورینگ به اتمام رسید

مچ اندازی فیس بوك با بانكهای مركزی دنیا بر سر لیبرا

مچ اندازی فیس بوك با بانكهای مركزی دنیا بر سر لیبرا
نمایشگاه CES ۲۰۱۹

همه چیز درباره نمایشگاه بین المللی CES

همه چیز درباره نمایشگاه بین المللی CES
ParsiKav