رئیس سازمان فضایی در گزارش پارسی كاو:

افزایش ۲ برابری بودجه فضایی

افزایش ۲ برابری بودجه فضایی

پارسی كاو: رئیس سازمان فضایی ایران از افزایش حدود 2 برابری بودجه بخش فضایی كشور آگاهی داد و اظهار داشت: سال آینده سوژه صنعتی سازی حضور ماهواره های ایرانی در مدار پایین زمین (لئو) در دستور كار قرار دارد.


مرتضی براری در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد جزئیات لایحه پیشنهادی بودجه سال ۹۹ در بخش فضا اظهار داشت: برای تحقق اعتبار سال ۹۹ در حوزه فضا، ۳ تكلیف در جهت تكالیف برنامه ششم توسعه مدنظر قرار گرفته كه شامل توسعه فناوری بومی، تامین ماهواره عملیاتی و توسعه خدمات نوین فضایی می شود. وی با اشاره به اینكه اعتبارات سال ۹۹ در لایحه بودجه با عنایت به تحقق این ۳ هدف، پیشبینی شده است، اظهار داشت: این برنامه ریزی بر طبق برنامه ها و پروژه هایی كه از قبل شروع شده و نیز برای تكمیل آنها در سال ۹۹ صورت گرفته است.رشد ۲ برابری بودجه بخش فضارئیس سازمان فضایی ایران در مورد آخرین وضعیت این اهداف اظهار داشت: علاوه بر تامین ماهواره عملیاتی، صنعتی كردن ماهواره ها در مدار لئو نیز در دستور كار قرار دارد كه این مورد در جهت توسعه فناوری بومی صورت می گیرد. براری افزود: ما در بخش توسعه ماهواره های در مدار پایین زمین (لئو) از مرحله تحقیق و توسعه در حال گذر هستیم و بخش عمده ای از فعالیت های تحقیق و توسعه مان انجام شده است. براین اساس برنامه پیشبینی شده برای سال ۹۹ و ۱۴۰۰ نیز این است كه فناوری بومی ماهواره، در مدار لئو تثبیت و صنعتی شود و از وادی تحقیقات گذر نماییم. وی با اشاره به اینكه این برنامه در لایحه بودجه برای دو سال آینده دیده شده است، اضافه كرد: بودجه پیش فرض سال ۱۴۰۰ نیز در جداول لایحه بودجه آمده است اما تنها اعتبارات بودجه سال ۹۹ مصوب می شود. رئیس سازمان فضایی ایران، كل بودجه بخش فضایی كشور را ۶۰۱ میلیارد تومان عنوان نمود كه از محل درآمدهای وزارت ارتباطات و چند ردیف دیگر مربوط به پژوهشگاه فضایی و ردیف متفرقه سازمان فضایی ایران در سال ۹۹ تخصیص می یابد و اظهار داشت: با عنایت به ردیف های بودجه كه برای سازمان فضایی ایران در نظر گرفته شده است، پیشنهاد بودجه سال ۹۹ نسبت به مصوب سال ۹۸ رشدی حدود ۲ برابر (۱.۹) را نشان داده است.صنعتی سازی ماهواره های در مدار لئووی تصریح كرد: اعتباری كه برای سال ۹۹ و ۱۴۰۰ پیشبینی شده است، جوابگوی اهداف كلان سازمان فضایی است و ما امیدواریم این بودجه در صورت تصویب، تثبیت فناوری فضایی و صنعتی سازی ماهواره های در مدار لئو را پوشش دهد. براری توضیح داد: ما اگر بخواهیم برای محصول ماهواره، چرخه عمر درنظر بگیریم، این چرخه از مراحل اولیه كه توسعه فناوری، تحقیقات، تست و ساخت نمونه است، آغاز می شود و در نهایت این فناوری در مراحل پایین خود تثبیت شده و به یك محصول قابل اعتماد، اتكا و عملیاتی تبدیل می شود و اگر نیاز باشد می توان به تعداد و تیراژ از آن تولید كرد. معاون وزیر ارتباطات اظهار داشت: در دنیا نیز این روال وجود دارد. به نحوی كه طی چندین سال برای یك محصول تحقیقات انجام می دهند و زمانی كه این فناوری تثبیت و صحه گذاری شد، بعنوان یك محصول عملیاتی درنظر گرفته می شود و می توان با آن بعنوان یك محصول صنعتی برخورد كرد؛ ما نیز در ایران در بحث ماهواره های سنجشی و مخابراتی كه در مدار پایین قرار دارند، به آن نقطه از صنعتی سازی می رسیم و پرونده تحقیقات و توسعه فناوری را كامل می نماییم. وی تصریح كرد: در بخش تامین ماهواره های عملیاتی نیز در سال ۹۹، طبق تكالیف برنامه ششم توسعه و با استفاده از ظرفیتهای خارج از كشور، تامین یكی از ۲ ماهواره عملیاتی در دست تكلیف را در سال آینده محقق می نماییم. براری با اشاره به اینكه بودجه ای كه برای بخش فضایی در سال ۹۹ پیشبینی شده است این دو حوزه را در برمی گیرد و كامل پوشش می دهد، اضافه كرد: در بحث توسعه خدمات فضایی نیز پیشبینی شده كه طبق برنامه ششم، ۱۵ سامانه ارائه خدمات نوین فضایی راه اندازی و در اختیار دستگاههای بهره بردار داده های فضایی قرار گیرد. وی اظهار داشت: در این حوزه با عنایت به محدودیت های اعتباری سالهای اول برنامه، از اهدافمان عقب تر هستیم و با این وجود پیش می نماییم كه در سال ۹۹ حدود ۳ تا ۴ سامانه را محقق و تحویل دستگاههای بهره بردار دهیم. همچون این سامانه ها می توان به سامانه پایش محصولات كشاورزی با استفاده از داده های فضایی اشاره نمود.ساخت ماهواره در سال ۹۹ نیز دنبال می شودرئیس سازمان فضایی ایران در مورد وضعیت پرتاب ماهواره ها در سال ۹۹ نیز اظهار داشت: در سرفضل توسعه فناوری بومی برای سال آینده، یكی از اركان اصلی بحث پرتاب ماهواره است و برنامه ما نیز در این خصوص مشخص است و بسته به میزان پیشرفت پروژه ها و توافقاتی كه انجام می شود، آن برنامه را اعلام می نماییم. وی افزود: اتمام ساخت ۳ ماهواره بومی را در برنامه سال ۹۸ داشتیم كه انشالله با عنایت به روند پیشرفت كار، اتمام آنها نیز محقق و آماده پرتاب خواهند بود. اما زمان بندی پرتاب آنها، تابع برنامه ریزی كلان كشور انجام می شود. برای سال ۹۹ نیز پیشنهادمان را برای ساخت ماهواره عرضه كرده ایم كه در صورتیكه نهایی شود، آنرا اعلام می نماییم.نحوه هزینه كرد بودجه بخش فضایی كشوربه گزارش پارسی كاو به نقل از مهر، در لایحه پیشنهادی بودجه سال ۹۹ در جدول شماره یك مصارف دستگاههای اجرایی، برای سازمان فضایی ایران، ۲۶۱ هزار و ۹۸۸ میلیون ریال اعتبار هزینه ای در نظر گرفته شده است كه این سازمان باید آنرا در تامین و توسعه زیرساختها، خدمات، كاربردهای و مدیریت بخش فضایی با ارائه ۱۵ خدمت نوین فضایی مصرف كند. در همین حال این سازمان برای تهیه و ارائه اسناد و گزارش های مدیریتی و توسعه فعالیت های فضایی كشور مبلغ ۱۰۴ هزار میلیون ریال، برای راهبری و نظارت بر پروژه ها و توسعه كاربردها و خدمات فضایی كشور مبلغ ۸۴ هزار میلیون ریال، برای انجام مطالعات فنی، اقتصادی درجهت توسعه و ترویج كسب و كارهای فضایی مبلغ ۳۶ هزار میلیون ریال و برای ارائه خدمات فضایی ۳۶ هزار میلیون ریال بودجه دریافت می كند. در جدول شماره ۲ برآورد اعتبارات هزینه و تملك دارایی های سرمایه ای مربوط به فصل ارتباطات و فناوری اطلاعات، برای سوژه تامین و توسعه تكنولوژی های جدید فضایی مبلغ ۳ میلیون و ۲۹ هزار و ۳۳۶ میلیون ریال بودجه پیشبینی شده است كه این رقم در سال ۹۷ حدود یك میلیون و ۳۵۷ هزار و ۴۵۹ میلیون ریال بوده و مصوب سال ۹۸ نیز یك میلیون و ۵۴۴ هزار و ۷۳۹ میلیون ریال در نظر گرفته شده است. در همین حال برآورد اعتبارات تملك دارایی های سرمایه ای از این ردیف بودجه، مبلغ ۴ میلیون و ۱۰۰ هزار و ۲۰۰ میلیون ریال است كه در سال ۹۷ حدود ۷۳۰ هزار میلیون ریال و مصوب سال ۹۸ نیز مبلغ ۴ میلیون و ۸۷۶ هزار میلیون ریال بوده است. از طرف دیگر، در جدول شماره ۷ مربوط به اعتبارات هزینه ای دستگاههای مجری نیز به پژوهشگاه فضایی ایران در ذیل سازمان فضایی ایران برای سال ۹۹ مبلغ ۵۱۶ هزار و ۲۴۰ میلیون ریال بودجه پیشنهاد شده است. عملكرد هزینه ای این پژوهشگاه در سال ۹۷ مبلغ ۱۵۰ هزار و ۹۷۸ میلیون ریال و بودجه مصوب در سال ۹۸ آن مبلغ ۱۹۰ هزار میلیون ریال بوده است. این درحالی است كه از محل اعتبارات تملك دارایی های سرمایه ای نیز بودجه این پژوهشگاه در سال ۹۹ مبلغ ۸۸ هزار میلیون ریال براورد شده است كه این رقم در سال ۹۷ حدود ۳۰ هزار میلیون ریال و مصوب سال ۹۸ آن ۶۲ هزار میلیون ریال بوده است.


منبع:

1398/09/23
17:35:42
5.0 / 5
4687
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۳ بعلاوه ۵
ParsiKav