مطالب پارسی كاو


انواع درب های فلزی

انواع درب های فلزی
اخترشناسان اعلام كردند؛

مقارنه مشتری و زحل برای نخستین بار از قرون وسطی تا حالا

مقارنه مشتری و زحل برای نخستین بار از قرون وسطی تا حالا

چشمان رصدخانه آرسیبو بسته می شود

چشمان رصدخانه آرسیبو بسته می شود

واكسن كرونای دانشگاه آكسفورد 70 درصد موثر است

واكسن كرونای دانشگاه آكسفورد 70 درصد موثر است
پژوهشگران دانشگاه وارویك :

سن نمی تواند مانع كاهش وزن باشد

سن نمی تواند مانع كاهش وزن باشد

نخستین گوشی هوشمند ضد باكتری جهان ساخته شد

نخستین گوشی هوشمند ضد باكتری جهان ساخته شد

ایلان ماسك می گوید نخستین ساكنان مریخ در گنبدهای شیشه ای زندگی خواهند كرد

ایلان ماسك می گوید نخستین ساكنان مریخ در گنبدهای شیشه ای زندگی خواهند كرد

لحظه ورود یك شهاب واره به جو زمین بعلاوه فیلم

لحظه ورود یك شهاب واره به جو زمین بعلاوه فیلم

كشف پیام مخفی پشت نسخه خطی قرن ۱۵

كشف پیام مخفی پشت نسخه خطی قرن ۱۵
برای پنجمین دوره به صورت كشوری؛

مسابقات برنامه نویسی كدكاپ

مسابقات برنامه نویسی كدكاپ
ParsiKav