مطالب پارسی كاو

برای نخستین بار رخ داد

چرخش یك سیاره شبه نپتون به دور یك كوتوله سفید

چرخش یك سیاره شبه نپتون به دور یك كوتوله سفید

طرح اولیه سامسونگ از موبایلی تاشو با لولای مخفی

طرح اولیه سامسونگ از موبایلی تاشو با لولای مخفی

۴ آیفون ۵G اواخر ۲۰۲۰ به بازار می آیند

۴ آیفون ۵G اواخر ۲۰۲۰ به بازار می آیند

ریباك از گیاه كتانی ساخت

ریباك از گیاه كتانی ساخت
به دلیل عملیات كابل برگردان در تهران؛

ارتباط مشتركان 5 مركز مخابراتی مبتلا به اختلال شد

ارتباط مشتركان 5 مركز مخابراتی مبتلا به اختلال شد

بنیانگذاران گوگل كناره گیری می كنند

بنیانگذاران گوگل كناره گیری می كنند

ابزار آمازون محاوره پزشك و بیمار را ثبت و ویرایش می كند

ابزار آمازون محاوره پزشك و بیمار را ثبت و ویرایش می كند

كالیفرنیا اپ چینی را به انتقال اطلاعات كاربران به چین متهم كرد

كالیفرنیا اپ چینی را به انتقال اطلاعات كاربران به چین متهم كرد

ویدئو

ویدئو
شارژ مجدد كارت های تلفن؛

تلفن های همگانی به روزرسانی شدند

تلفن های همگانی به روزرسانی شدند
ParsiKav